Screen%20Shot%202020-11-02%20at%2010.04_

"Моето място в киното" е кинообразователна програма специално насочена към момичета и млади жени на възраст между 12 и 19 години. Тя ще представлява селекция на три филма, които представят важна тема или вдъхновяваща история на жена. Филмите ще са придружени от педагогически материали, упражнения и задачи, които ще запознаят учителите, както и техните ученици с различни женски образи в киното, с анализ на персонажите във филмите, както и с проблематика, свързана с правата на жените. Освен това, избраните филми и предложените ресурси, ще ги овластят с познания относно визуалния език, основните техники и похвати в киното и възможността им за кариерно развитие в областта.

Избраните филми представляват разнобразие от жанр и похвати в киното: "Жалейка" на Елица Петкова, за едно 17-годишно момиче, което търси свободата; "Другата страна на всичко" на Мила Турайлич, документален филм, който предсталвява интимен разговор между майка и дъщеря за конфликт, който разделя не само един дом, а цялата страна ; "Клео от 5 до 7" на Аньес Варда, френска класика на 'новата вълна', история на една жена, която се бори със страха и суетата.

Млади момичета от 5 училища в страната ще видят за първи път тези филми и ще участват в активна педагогическа програма, която ще обхване образа на жената в киното, спецификите на киноезика, разчитане и анализ на фотограма, писане на сценарий, поставяне на сцена от изгледания филм.

"Моето място в киното" бе сред избраните инициативи по обявения конкурс от Български фонд за жените за подкрепа на проекти, целящи овластяване на момичета и млади жени 2020. Конкурсът се проведе  с подкрепата на Глобалния фонд за жените (Global Fund for Women)Dove България и индивидуални дарители.