Училища от София, Пловдив, Кюстендил,
Велико Търново и с. Дерманци ще вземат участие в това пилотно издание на програмата!